Loading...

Kalibracija mjerila i etalona

Ovjeravanje mjerila

Kontrola predmeta od dragocjenih metala

Odobrenje tipa mjerila

Quick Info

.

  • Crna Gora, odnosno Zavod za metrologiju, pristupili su kao punopravni član novoformiranoj međunarodnoj organizaciji WELMEC (Evropska kooperacija u zakonskoj metrologiji).
  • Usvojen Plan integriteta Zavoda za metrologiju za 2020. godinu
  • Zavod za metrologiju postao član Instituta za standardizaciju Crne Gore

Ovdje možete pratiti obavještenja u postupcima javnih nabavki Zavoda za metrologiju, koji se pokreću u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 74/19)

Dokumentacija Zavoda za metrologiju u oblasti javnih nabavki

Svi službenici Zavoda za metrologiju se pridržavaju načela Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika (“Sl. list CG”, br. 50/18), kao i Etičkog kodeksa Zavoda za metrologiju.

Etički kodeks državnih službenika i namještenika
Etički kodeks Zavoda za metrologiju

Plan integriteta 2016.
Plan integriteta 2018.
Plan integriteta 2020.
Izvještaji o sprovođenju Plana integriteta

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. list CG”, br. 44/12 i 30/17) , Zavod za metrologiju brzo i tačno pruža tražene informacije zainteresovanim licima.

Opširnije

Komentari/Primjedbe/Sugestije