Poštovani,

U cilju zaštite zdravlja građana, odnosno sprečavanja širenja korona virusa i svođenja rizika od virusa na najniži mogući nivo, a imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u Crnoj Gori, molimo Vas da izbjegavate lični dolazak u prostorije Zavoda za metrologiju i da ostvarivanje svojih prava i interesa zatražite:

Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o potrebnim podacima, dokumentaciji, prilozima i administrativnoj taksi.

Obrasci zahtjeva dostupni su na https://metrologija.me/zahtjevi/ i na portalu eUprave.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse u visini od 2,00€ na žiro račun 832-3161012-75 Zavoda za metrologiju, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama („Sl. list CG“, br. 18/19).

Naknade za pokriće troškova postupka, u zavisnosti od vrste aktivnosti, propisane su Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10) i uplaćuju se na žiro račun 832-975-85.

Molimo stranke da se pri dolasku u službene prostorije Zavoda radi preuzimanja dokumentacije pridržavaju sljedećih mjera prevencije infekcije korona virusom:

  • Obavezno je nošenje zaštitne maske (medicinske ili platnene), u protivnom neće moći pristupiti službenim prostorijama Zavoda;
  • Obavezna je dezinfekcija ruku pri ulasku i izlasku iz Zavoda (isto važi i ukoliko se nose rukavice);
  • Obavezna je fizička udaljenost od najmanje 2 metra između osoba;
  • Maksimalno 1 osoba može boraviti na 10 m2 površine, odnosno na šalteru Zavoda;
  • Ukoliko imaju bilo koji simptom upale disajnih organa (temperatura, kašalj, otežano disanje i sl.), ne smiju ulaziti u službene prostorije Zavoda.

Dodatne informacije možete dobiti:

Zavod za metrologiju