Rad Zavoda za metrologiju, usmjeren je na efikasno i nepristrasno realizovanje usluga, izgradnju povjerenja u rezultate mjerenja, poštovanje etičkih normi, kao i uspješno učešće u projektima međunarodnih i regionalnih organizacija. Zavod za metrologiju, odnosno sve nacionalne kalibracione laboratorije, obnovile su status akreditacije 30. decembra 2019., kada su Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) i Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) izdale nove akreditacione sertifikate kojim su potvrdile kompetentnost kalibracionih laboratorija Zavoda za metrologiju.