Poslovne prostorije Zavoda za metrologiju preseljene su u julu 2019. sa adrese u Ulici Kralja Nikole 2, u Ulicu Arsenija Boljevića b. b. u Podgorici.

Tom prilikom obavljena je demontaža, transport i ponovna montaža metrološke opreme i kancelarijskog namještaja, prenos i instaliranje kompjuterske i druge opreme.

Preseljenje Zavoda u novi poslovni prostor podrazumijevalo je i obezbjeđenje odgovarajućih ambijentalnih uslova za funkcionisanje metrološke opreme u laboratorijama.

Samim tim, klimatizacija i ventilacija prostorija su važne za pravilno funkcionisanje laboratorija koje se zasniva na primjeni metrološke opreme na tačno definisanoj temperaturi i relativnoj vlažnosti vazduha.

Tokom preseljenja nacionalnih kalibracionih laboratorija izdavanje kalibracionih sertifikata, prema pravilima ATCG i HAA bilo je privremeno obustavljeno.

O tome je zvanično obavješten i Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM).

Prema pravilima BIPM-a sve kalibracione mogućnosti nacionalnih kalibracionih laboratorija Zavoda za metrologiju bile su privremeno suspendovane.