Potreba žigosanja predmeta od dragocjenih metala datira od 1928. godine, kada je utvrđeno da se državni žig postavlja na izrađevine od zlata, srebra i platine za koje se ispitivanjem čistoće odredi da odgovaraju zakonski propisanim čistoćama.

Male stilizovane figure, koje su otiskivane na svaki pojedinačni predmet, omogućavale su razmjenu informacija o vrsti i čistoći dragocjenog metala od kojeg je predmet napravljen.
Postavljanje državnog žiga u cilju dobijanja jasnog otiska stilizovane figure sa dragocjenim informacijama nije se promijenilo tokom vremena.

Metalnim žigom, sa vrhom za nanošenje odgovarajućeg otisaka, čiji sadržaj obilježava propisani stepen finoće, sprovodi se žigosanje u jednom udaru čekića kada se žig nanosi ručno, ili presom za precizno žigosanje ili kliještima za žigosanje.

Tradicija žigosanja