uvod

Home/uvod

Šta je metrologija?

2019-03-28T11:34:24+00:00

Mjerenja su prisutna u ljudskom društvu od davnina, i kao takva utiču na sve aspekte aktivnosti ljudi. Smatra se da je ljude prvo zainteresovalo da spoznaju vrijeme posmatrajući periodične prirodne fenomene, a potom i dužinu, odnosno rastojanje. Ipak, od tada pa sve do vremena kosmičkih programa, GPS-a i globalnog navigacionog satelitskog sistema Galileo, ljudi pokušavaju da izvrše što tačnije mjerenje. A mjerenja i mjere mijenjaju se kroz istoriju. Protagorina misao da je „čovjek mjera svih stvari“, jasno se ogleda u antropološkom porijeklu mjera za dužinu koje je svojstveno drevnim civilizacijama, ali i Engleskoj u doba kralja Henrija I kada je [...]

Šta je metrologija?2019-03-28T11:34:24+00:00

Dragocjeni metali

2019-07-26T12:08:44+00:00

Potreba žigosanja predmeta od dragocjenih metala datira od 1928. godine, kada je utvrđeno da se državni žig postavlja na izrađevine od zlata, srebra i platine za koje se ispitivanjem čistoće odredi da odgovaraju zakonski propisanim čistoćama. Male stilizovane figure, koje su otiskivane na svaki pojedinačni predmet, omogućavale su razmjenu informacija o vrsti i čistoći dragocjenog metala od kojeg je predmet napravljen. Postavljanje državnog žiga u cilju dobijanja jasnog otiska stilizovane figure sa dragocjenim informacijama nije se promijenilo tokom vremena. Metalnim žigom, sa vrhom za nanošenje odgovarajućeg otisaka, čiji sadržaj obilježava propisani stepen finoće, sprovodi se žigosanje u jednom udaru čekića [...]

Dragocjeni metali2019-07-26T12:08:44+00:00

Redefinicija SI

2019-07-23T10:58:48+00:00

Predstavnici 60 država usvojili su 16.11.2018. na istorijskom 26. zasijedanju Generalne konferencije za tegove i mjere (CGPM) u Versaju, u Francuskoj, nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol. Redefinisani Međunarodni sistem jedinica (SI) od sada se zasniva na osnovnim prirodnim konstantama. Kilogram je redefinisan na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA). Predlog Rezolucije o Reviziji Međunarodnog sistema jedinica (SI) predstavio je direktor Međunarodnog biroa za tegove i mjere Martin Milton koji je istakao: „SI redefinicija je važan trenutak za naučni progres. Koristeći [...]

Redefinicija SI2019-07-23T10:58:48+00:00