Nakon ponovnog uspostavljanja nacionalnih kalibracionih laboratorija iz oblasti mase, dužine, temperature, pritiska, zapremine, električnih veličina, vremena i frekvencije, jonizujućih zračenja, uslijedile su brojne aktivnosti u cilju demonstriranja kompetentnosti. Praćenje uspostavljenih uslova okoline, korigovanje sistema za klimatizaciju i ventilaciju, inoviranje procedura rada samo su neki zahtjevni segmenti unapređenja u novom zakupljenom poslovnom prostoru.