Loading...

Kalibracija mjerila i etalona

Ovjeravanje mjerila

Kontrola predmeta od dragocjenih metala

Odobrenje tipa mjerila

Zvanično vrijeme Zavoda za metrologiju

Ovdje možete pratiti obavještenja u postupcima javnih nabavki koji se pokreću u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ , broj 42/11 i 57/14) koji se primjenjuje od 04.maja 2015.godine.

Plan javnih nabavki

 

Ovim etičkim kodeksom utvrđuju se etički standardi i pravila ponašanja državnih službenika i namještenika u državnim organima Crne Gore

Etički kodeks 

Zavod za metrologiju Crne Gore poklanja posebnu pažnju javnosti i otvorenosti svog rada. Važan segment principa javnosti rada je dostupnost informacija.

Članom 51 Ustava Crne Gore je propisano da svako ima pravo pristupa informacijama u pośedu državnih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja. To pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za pristup informaciji, na koji se odgovara u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. ZAHTJEVI ZA SPI

Vodič za SPI 2016. godine (.pdf)
Vodič za SPI 2017. godine (.pdf)
Vodič za SPI 2018. godine (.pdf)

Da li ste znali?

Kanjon Nevidio

Crna Gora kroz mjere

Elektricitet

Bendžamin Frenklin

Avogadrov broj

Amadeo Avogadro

Newsletter

    Aktuelno

    Izvor: EURAMET