Avogadrov broj je osnovna fizička konstanta koja povezuje makroskopski fizički svijet objekata i submikroskopski (nevidljivi) svijet atoma. Konstanta je nazvana po italijanskom fizičaru i hemičaru Amadeu Avogadru (1776–1856). Avogadrov broj je broj molekula u jednom molu supstancije.

Avogadrov broj iznosi NA = 6,022 141 99(47) · 1023 mol-1.