Bendžamin Frenklin, tvorac gromobrana, 1752. obavio je čuveni eksperiment kojim je dokazao da munja ima električna svojstva. On je prvi uočio da se varnice iz elektrostatičke mašine ponašaju slično munjama i osmislio je eksperiment kako bi dokazao da je munja električne prirode. Za eksperiment je koristio zmaja, na čijem vrhu je bila željezna žica (koja je trebalo da privuče elektricitet), a na rubovima su se nalazili kanapi.

Bendžamin Frenklin je „pustio zmaja” za vrijeme oluje. Varnice su, sa ključa vezanog na dnu kanapa, dopirale do zgloba na njegovoj ruci. Eksperiment je bio bolan, ali je dokazao pretpostavku: olujni oblaci su naelektrisani!