Kanjon Nevidio je dio Male Komarnice, rijeke, koja izvire u podnožju južnog dijela Durmitora tačnije u Dobrom Dolu. Ponirući prolazi između Boljskih greda (2091 m.n.v) i Lojanika (2091 m.n.v) da bi se ponovo pojavila u pitomoj riječnoj dolini kao stalna Rijeka.

Na samom kraju doline na nadmorskoj visini od 935 m počinje kanjon Nevidio. Stvarna dužina kanjona je 1700 m. Visinska razlika je 125m (ulaz 935 m.n.v.,izlaz 810 m.n.v). Na pojedinim mjestima sirina iznosi samo 25cm.