Jedinica mjeseca: KILOGRAM

Home/članak/Jedinica mjeseca: KILOGRAM

Jedinica mjeseca: KILOGRAM

20. maj 2019.

Masa je veličina koja je već hiljadama godina neodvojivo vezana za čovječanstvo. Potreba za robnom razmjenom je osnovni dio svake civilizacije, a metode za to se stalno razvijaju. Naši prvi zapisi o upotrebi etalona u trgovini sežu od prije nekoliko hiljada godina prije nove ere, u drevnom Egiptu. Stari Egipćani su koristili kamenje kako bi izračunali masu robe, da bi ga kasnije zamijenili etalonima livenim u bronzi. Zapanjujuća činjenica je da smo do juče na vrlo sličan način izračunavali masu. Međunarodni etalon mase takođe je bila materijalna mera – cilindar od legure platine i iridijuma.

Danas stupaju na snagu nove definicije osnovnih SI mjernih jedinica, između ostalog i kilograma, odnosno, naše jedinice za mjesec maj i ujedno i posljednje jedinice na koju ćemo se osvrnuti.

Do 20. maja 2019. godine definicija kilograma glasila je:

Kilogram je jedinica mase; jednak je masi Međunarodnog prototipa kilograma.

Od danas stupa na snagu nova definicija kilograma koja glasi:

Kilogram je SI jedinica za masu. Definiše se kao fiksna numerička vrijednost Plankove konstante h koja iznosi 6,626 070 15 × 10–34, kada se izražava u jedinici J s, koja je jednaka kg m2 s–1, pri čemu su metar i sekunda definisani preko c i ΔνCs.

2019-06-03T13:54:16+00:00