Plankova konstanta (h) je fundamentalna fizička konstanta, što znači da ima istu vrijednost svuda u svemiru. Kao kvant elektromagnetnog dejstva, on se pojavljuje u većini kvantno-mehaničkih jednačina.

U posljednjih nekoliko godina, vrijednost ovih Plankovih konstanti određena je u mnogim laboratorijama širom svijeta korišćenjem nezavisnih eksperimenata sa najboljom mogućom tačnošću. Korišćena su dva eksperimentalno različita principa mjerenja.

Vat ili kibl vaga bila je jedan od načina utvrđivanja Plankove konstante. Ova vaga povezuje masu i Plankovu konstantu mjerenjem električne struje. Osim toga, silikonske sfere kristala sa jednim silicijumom mogu se koristiti za određivanje Plankove konstante. Ovaj princip mjerenja povezuje masu silicijumskog atoma sa Plankovom konstantom.

VAT vaga u NIST-u, Nacinalnom metrolološkom institutu SAD-a