SI_kilogram

Home/SI_kilogram

Put do novog kvantno-mehaničkog kilograma

2019-06-03T13:57:27+00:00

Plankova konstanta (h) je fundamentalna fizička konstanta, što znači da ima istu vrijednost svuda u svemiru. Kao kvant elektromagnetnog dejstva, on se pojavljuje u većini kvantno-mehaničkih jednačina. U posljednjih nekoliko godina, vrijednost ovih Plankovih konstanti određena je u mnogim laboratorijama širom svijeta korišćenjem nezavisnih eksperimenata sa najboljom mogućom tačnošću. Korišćena su dva eksperimentalno različita principa mjerenja. Vat ili kibl vaga bila je jedan od načina utvrđivanja Plankove konstante. Ova vaga povezuje masu i Plankovu konstantu mjerenjem električne struje. Osim toga, silikonske sfere kristala sa jednim silicijumom mogu se koristiti za određivanje Plankove konstante. Ovaj princip mjerenja povezuje masu silicijumskog atoma [...]

Put do novog kvantno-mehaničkog kilograma2019-06-03T13:57:27+00:00

Zašto se opraštamo od kilograma?

2019-06-03T13:56:37+00:00

Međunarodni prototip kilograma (IPK) napravljen je 1889. godine i od tada se čuva u trezoru sa visokim stepenom bezbjednosti u Parizu, u Francuskoj. Svaka zemlja potpisnica Metarske konvencije dobila je svoju kopiju i zadržala je kao svoj državni etalon. Svaka (u teoriji) identična državna kopija se periodično upoređuje sa međunarodnim prototipom. Tokom godina, mjerenja urađena u ovim poređenjima pokazala su da se mase različitih artefakata razlikuju. Posljednje poređenje pokazalo je da se odstupanje povećalo na 50 μg – masu probližno jednaku  krilu jedne muve. Iako je za običnog čovjeka koji kupuje brašno u prodavnici ovaj podatak naizgled beznačajan, kada je [...]

Zašto se opraštamo od kilograma?2019-06-03T13:56:37+00:00

Kralj je mrtav, živio kralj!

2019-06-03T13:55:44+00:00

U Francuskoj, ova rečenica je simbolizovala kontinuiranu vladavinu monarhije, pošto se kruna direktno prenosila sa preminulog kralja na njegovog nasljednika. Međutim, to nije bio slučaj za Luja XVI. Krajem 18. vijeka, kada je zaživjela Francuska revolucija, njegovoj vladavini kao i francuskoj monarhiji presudio je kratki, brzi pad giljotine. Kakve to veze ima sa kilogramom? Jedna od posljedica Francuske revolucije bila je i inicijativa da se uspostavi Međunarodni sistem jedinica, poznat širom svijeta kao SI. U duhu revolucije, 'sloboda, jednakost, bratstvo', čak je i mjerenje bilo nešto što bi trebalo postati jednako i dostupno svima, nezavisno od kraljevih zahtjeva. Ovo je [...]

Kralj je mrtav, živio kralj!2019-06-03T13:55:44+00:00