Međunarodni prototip kilograma (IPK) napravljen je 1889. godine i od tada se čuva u trezoru sa visokim stepenom bezbjednosti u Parizu, u Francuskoj. Svaka zemlja potpisnica Metarske konvencije dobila je svoju kopiju i zadržala je kao svoj državni etalon. Svaka (u teoriji) identična državna kopija se periodično upoređuje sa međunarodnim prototipom. Tokom godina, mjerenja urađena u ovim poređenjima pokazala su da se mase različitih artefakata razlikuju. Posljednje poređenje pokazalo je da se odstupanje povećalo na 50 μg – masu probližno jednaku  krilu jedne muve. Iako je za običnog čovjeka koji kupuje brašno u prodavnici ovaj podatak naizgled beznačajan, kada je u pitanju nauka, govorimo o većim zahtjevima u pogledu tačnosti. U oblasti medicine, na primjer, 50 µg je dnevna doza D-vitamina za novorođenče. Osim toga, fizički artefakt kao što je IPK vremenom postaje podložan oštećenjima i osjetljiv na promjene ambijentalnih uslova, poput temperature, što je glavni razlog zašto se kilogram više neće definisati preko fizičkog predmeta. Nova definicija kilograma zasniva se na Plankovoj konstanti, vrijednosti koja je inherentno stabilna i može se provjeriti bilo gdje i u svakom trenutku.

Međunarodni prototip kilograma (IPK)