Predstavnici Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović, Alina Musić, Jovana Vukoslavović i Naina Čuturić-Knežević pohađali su trening o primjeni novog zakonodavstva o nivou tačnosti  i sinhronizaciji poslovnih satova prema MiFID II Direktivi (eu) 2017/574.

Treningu su prisustvovali i predstavnici Komisije za tržište kapitala, Montenegro berze,  Centralne Depozitarne Agencije, ovlaštenih kreditnih institucija i investicioni posrednici.

Ključni ekspert na projektu  Dimitar Koychev prezentovao je MiFID II direktivu i njen uticaj na investicione kompanije, regulatorna i nadzorna tijela. Predstavljene su i osnovne novine koje se odnose na pravila o autorizaciji, organizacionim zahtjevima, pravila o poslovanju, transparentnosti prije i nakon trgovine, nadzornom izvještavanju za tržišta i investicionim kompanijama.

Vođa tima na projektu  prof. dr Konstantinos Athanasiadis predstavio je mjerenje vremena u sklopu Praktične primjene i nadzora nad zahtjevima iz Uredbe 2017/574. Prezentacija se fokusirala na dva tehnička rješenja: PTP i White Rabbit tehnologije za primjenu zahtjeva MiFID II direktive.

Obuka je organizovana u sklopu projekta „Podrška transpoziciji MiFID II Direktive i Uredbe 2017 / 574”  i održana je 14. oktobra 2019. u prostorijama Komisije za tržište kapitala u Podgorici.