U Zavodu za metrologiju od 11. do 14. septembra 2018. održava se trening pod nazivom „Kalibracija planparalelnih graničnih mjera (125 mm do 500 mm) metodom mehaničkog poređenja i kalibracija mjernih traka i lenjira“.

Trening se održava u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) sa ciljem upoznavanja polaznika sa teorijom i praktičnim znanjem iz oblasti kalibracije planparalelnih graničnih mjera.

U okviru treninga više riječi biće o sljedivosti pri mjerenju dužine i postupku kalibracije mjernih traka i lenjira, kalibraciji mjernih traka i lenjira pomoću BMG 2000 uređaja za mjerenje dužine, obračunu mjerne nesigurnosti kod kalibracije mjernih traka i lenjira, osnovnim principima dimenzionalnih mjerenja, a biće navedeni i primjeri mogućnosti uređaja koje koriste nacionalni metrološki instituti.

Predavači na treningu su Tanfer Yandayan (TUBITAK UME) iz Turske, Helge Karlsson (Justervesenet) iz Norveške, Rudolf Thalmann (METAS) iz Švajcarske, Alen Bošnjaković (IMBIH) iz Bosne i Hercegovine, kao i službenici Zavoda za metrologiju Gordana Bajić i Tomo Božović.