U Zavodu za metrologiju, u saradnji sa EURAMET-om u periodu od 11. do 14. septembra 2018. godine održan je trening pod nazivom „Kalibracija dugih planparalelnih graničnih mjera (125 mm do 500 mm) metodom mehaničkog poređenja i kalibracija mjernih traka i lenjira“.

Cilj treninga bilo je jačanje kapaciteta i transfer znanja u zemljama Zapadnog Balkana, sa mogućnošću priključenja treningu i ostalih zainteresovanih polaznika u okviru predviđenih kapaciteta Laboratorije za dužinu.

Predavači na treningu bili su: Rudolf Thalmann rukovodilac Laboratorije za dužinu, optiku i vrijeme u NMI Švajcarske (METAS), Helge Karlsson iz Nacionalne laboratorije za dužinu Norveške (Justervesenet), Tanfer Yandayan iz NMI Turske (TUBITAK – UME) koordinator projekta i EURAMET-ov predstavnik za jačanje kapaciteta NMI Zapadnog Balkana, Alen Bošnjaković iz NMI Bosne i Hercegovine (IMBIH), kao i Gordana Bajić i Tomo Božović iz Zavoda za metrologiju Crna Gora (MBM). Na treningu su objašnjeni osnovni principi dimenzionih mjerenja, međunarodna metrološka infrastruktura i infrastruktura kvaliteta, realizacija jedinice za dužinu i njena definicija, osnovni principi interferometrije sa posebnim osvrtom na prenošenje teorijskog znanja i praktičnih vještina u oblasti kalibracije dugih planparalelnih graničnih mjera i kalibracije mjernih traka i lenjira.

Treningu je prisustvovalo 10 polaznika iz nacionalnih metroloških instituta Švedske, Moldavije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore.

Tanfer Yandayan iz nacionalnog metrološkog instituta Turske – TUBITAK UME, prezentovao je kalibraciju planparalelnih graničnih mjera (125 mm do 500 mm), korišćenjem mehaničkog komparatora, kao i kalibraciju mjernih traka i lenjira.

Takođe, predstavio je i međunarodnu metrološku infrastrukturu Helge Karlsson iz nacionalnog metrološkog instituta Norveške – Justervesenet, prezentovao je kalibraciju mjernih traka i lenjira, uzimajući u obzir greške pri mjerenju, mjernu nesigurnost, ponovljivost, sljedivost i kalibracione sertifikate.

Rudolf Thalmann iz federalnog metrološkog instituta u Švajcarskoj – METAS prezentovao je proceduru za kalibraciju dugih planparalelnih graničnih mjera mehaničkim poređenjem, sa osvrtom na proračun mjerne nesigurnosti, ponovljivosti, uzimajući u obzir osnovne principe dimenzione metrologije.

Alen Bošnjaković, iz nacionalnog metrološkog instituta u Bosni i Hercegovini – IMBiH predstavio je učesnicima plan učešća u EMPIR projektu pod nazivom ,,Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary storage tanks – OIML R85”.

Demonstratori u praktičnom dijelu treninga bili su Tomo Božović i Gordana Bajić iz Zavoda za metrologiju koji su u praktičnom dijelu treninga prezentovali kalibraciju mjerne trake na uređaju BMG 3000, kao i kalibraciju dugih planparalelnih graničnih mjera na univerzalnom mjernom uređaju JOINT DMS 680.