Predstavnik Zavoda za metrologiju Tomo Božović prisustvovao je godišnjem sastanku WELMEC radne grupe za taksimetre – WG12 koji je od 12. do 15. marta 2019. održan u holandskom Nacionalnom metrološkom institutu u Delftu (NMi Certin B.V., the Netherlands).

Sastanku Evropske saradnje u oblasti zakonske metrologije (WELMEC) prisustvovali su predstavnici iz Njemačke, Norveške, Švedske, Velike Britanije, Sjeverne Irske, Španije, Češke, Slovačke, Belgije, Holandije, Rumunije, Bugarske, Portugala, Francuske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Na sastanku je više riječi bilo o reviziji WELMEC vodiča za taksimetre i prevazilaženju problema štampanja računa za korisnike usluga taksi vozila kada dođe do prekida napajanja taksimetra. Osim toga, pripremljena je posebna lista mogućih zloupotreba taksimetara, kao i lista mjera protiv tih zloupotreba. Najčešći slučajevi zloupotrebe taksimetara, kako je navedeno, odnose se na povećanje broja impulsa koji se šalju taksimetru, manipulacije sa izborom tarife koja je predviđena za neko određeno vrijeme (noćne ili praznične tarife), kao i pravljenje slobodnih dogovora između rukovaoca taksimetrom i korisnika usluge, bez upotrebe taksimetra.

Tokom sastanka govorilo se i o mogućnostima primjene bežične komunikacije u okviru taksimetra i pripadajućih djelova, kao što je na primjer štampač računa. Korišćenje UBER prevoza u mnogim državama otvorilo je raspravu i o povezivanju takvih aplikacija sa taksimetrom.

Učesnici iz Norveške govorili su i o prvim testiranjima koja se sprovode za takozvana samoupravljiva taksi vozila, odnosno vozila bez vozača.

Naredni sastanak WELMEC radne grupe za taksimetre biće održan u aprilu 2020. u Lisabonu u Portugalu.