U okviru projekta „Podrška transpoziciji MiFID II Direktive i Uredbe 2017/574” u Zavodu za metrologiju 15. oktobra 2019. održan je trening o zahtjevima za primjenu novog zakonodavstva o nivou tačnosti  i sinhronizaciji poslovnih satova.

Treningu je prisustvovala samostalna savjetnica Alina Musić iz Laboratorije za vrijeme i frekvenciju.

Vođa tima na projektu prof. dr Konstantinos Athanasiadis govorio je o osnovnim konceptima u oblasti metrologije vremena i frekvencije, kao i o istorijskom razvoju mjerenja vremena. Predstavljeni su osnovni postupci mjerenja vremena i frekvencije, načini kalibracije, kao i postupci proračuna mjerne nesigurnosti i greške pri pomenutim mjerenjima.

Tokom drugog dijela treninga, prof. dr  Konstantinos Athanasiadis na primjeru Laboratorije za vrijeme i frekvenciju Grčkog metrološkog instituta (EIM) predstavio je zahtjeve koje laboratorija mora da  ispuni i kakvu bi opremu trebalo da posjeduje za realizaciju distribucije vremena.

Prezentovan je i vodič za sinhronizaciju, u kome je detaljno predstavljeno šta je potrebno  za obavljanje  sinhronizacije i distribucije vremena.