Jedinica mjeseca: SEKUNDA

Home/članak/Jedinica mjeseca: SEKUNDA

Jedinica mjeseca: SEKUNDA

“Koliko je sati?” – ovo je jedno od najčešće postavljanih pitanja na svim jezicima. Naša civilizacija danas ne može zamisliti život bez mjerenja vremena. Mnoge pojave iz svakodnevnog života zavise od mjerenja vremena, kao što su radno vrijeme, školski raspored, radno vrijeme prodavnica kao i red vožnje vozova. Neke privredne grane zahtijevaju mnogo više nivoe tačnosti računanja vremena, kao što su bankarstvo, berza, telekomunikacije, internet komunikacije kao i satelitska navigacija.

Da nema tačnog vremena, mogli bi se izgubiti prilikom navigacije pomoću GPS-a, ostati uskraćeni za telefonski poziv, garanciju prilikom bankovnih transfera putem interneta ili  pouzdanu razmjenu informacija putem e-pošte.

Vrijeme je najtačnije mjerena veličina u metrologiji, a izuzetno tačno mjerenje vremena je uslov za mjerenje drugih veličina, kao što je određivanje laserskih frekvencija za mjerenje dužne ili za reprodukciju standardnog električnog napona na osnovu Džozefsonovog efekta.

Naša jedinica mjeseca za mart je sekunda – SI jedinica za vrijeme.

2019-03-21T10:39:32+00:00