U Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju 14. i 15. januara 2021. obavljena je instalacija dva NTP vremenska servera LANTIME M900, proizvođača Meinberg. Navedena oprema obezbijeđena je u okviru IPA 2014 programa čiji je Zavod za metrologiju korisnik. Osim toga, istovremno je održana i online obuka za konfiguraciju i rad na navedenim serverima. Obuci su prisustvovale predstavnice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović.

Obuku je organizovala kompanija „Bel Systems“ iz Beograda koja je i isporučila navedenu laboratorijsku opremu. Predavači na obuci bili su Dušan Popović i Ivan Jovanović.

Tokom obuke više riječi bilo je  o vremenskim transferima, LANTIME postupku, kao i NTP i PTP protokolima. Predstavljene su osnovne informacije o serveru, fizičke karakteristike, kao i način montaže.

Obavljena je antenska instalacija, priprema za konfiguraciju, kao i konfiguracija vremenskog servera putem WEB interfejsa. Tokom obuke, korišćena je aplikacija  Meinberg NTP Monitor za simulaciju zahtjeva klijenta.

NTP server je vremenski server koji se može koristiti za sinhronizaciju čak i najvećih mreža u računarskim centrima, industrijskoj mrežnoj infrastrukturi i telekomunikacionim okruženjima. Pomoću tog servera može se obavljati sinhronizacija velikog broja časovnika u odnosu na određeno referentno vrijeme.  M900 je sistemska platforma koja se može prilagoditi određenim potrebama zato što nudi širok spektar mogućih konfiguracija, uključujući izbor za frekventne ulaze i izlaze, kao i poboljšanja redundancije za potrebe sinhronizacije bez greške. Osim toga, omogućava sinhronizaciju NTP i SNTP kompatibilnih klijenata. Interfejs za status i konfiguraciju zasnovan je na internetu, a uslužni program za grafičku konfiguraciju zasnovan na konzoli. Podržava mrežne protokole: IPv4, IPv6, HTTPS, HTTP, SSH, TELNET, SCP, SFTP, FTP, SYSLOG, SNMP.

Instaliranje navedenih NTP servera u Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju predstavlja osnovni korak u procesu  distribucije vremena koje se realizuje pomoću državnog etalona za vrijeme i frekvenciju (cezijumski časovnik Microsemi 5071A), odnosno instaliranjem je omogućena sinhronizacija časovnika klijenata  u odnosu na vrijeme koje se realizuje u  Zavodu za metrologiju.