Službenice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović prisustvovale su trening kursu o električnoj snazi, mjerenju kvaliteta električne snage i izračunavanju mjerne nesigurnosti (Training Course on Electrical Power, Energy and Power Quality Measurement and Calculation of Measurement Uncertainty) koji je od 18. do 22. marta 2019. održan u Nacionalnom metrološkom institutu TUBITAK UME u Turskoj. Trening je održan u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET).

Na radionici su održana predavanja o mjerenjima snage naizmjenične struje i energije pri opštim mjerenjima električnih brojila, preciznim mjerenjima aktivne, reaktivne i prividne snage, kao i o proračunima mjerne nesigurnosti.

Za učesnike treninga organizovane su i posjete laboratorijama za električne veličine, kao i Laboratoriji za visoki napon.

Praktični dio treninga podrazumjevao je rad u laboratorijama gdje su obavljene vježbe za mjerenje snage naizmjenične struje i mjerenje energije, zatim za korišćenje metode digitalnog uzorkovanja za mjerenje snage naizmjenične struje kao i definisanje, proračun i kompenzaciju grešaka. Obavljene su i vježbe mjerenja harmonika struje i napona (PQ analizator i PQ izvor), mjerenja treperenja, analize podataka kao i mjerne nesigurnosti.

Praktični dio odnosio se i na kalibraciju brojila električne energije i standarda energije. Više riječi bilo je i o potrebi izolacionih strujnih transformatora pri trofaznim mjerenjima brojila električne energije.

Predavači na treningu bili su Huseyin Cayc, Tansu Kefeli i Ozlem Yilmaz iz turskog Nacionalnog metrološkog instituta (Tubitak-UME) i Stanislav Maslan iz češkog Nacionalnog metrološkog institute (CMI), dok su učesnici treninga bili iz Portugala, Makedonije i Crne Gore.