SI_kelvin

Home/SI_kelvin

Opseg temperatura

2019-02-25T07:17:06+00:00

1 Mijenja se u zavisnosti od nadmorske visine, data vrijednost je na nivou mora. 2 Vrijednost za datu godinu. Većina ljudi koristi stepen Celzijusa (°C) gdje je °C = K - 273,15.

Opseg temperatura2019-02-25T07:17:06+00:00

Istorija kelvina

2019-02-21T08:00:42+00:00

Mjerenje temperature ima dugu istoriju. Prije oko 2000 godina, antički grčki inženjer Filon iz Bizanta osmislio je nesšto što možemo nazvati prvim dizajnom termometra: šuplja sfera napunjena vodom i vazduhom, povezana sa bokalom preko cijevi. Vazduh unutar sfere bi se širio ili skupljao u zavisnosti od toga da li se grije ili hladi, odnosno da li se voda istiskuje u cijev ili izvlači iz nje. Kasnije je primijećeno da je temperatura vazduha koji se skupljao po zapremini na oko jednu trećinu sfere snižena sa temperature ključanja vode na tačku mržnjenja vode. To je navelo mnoge da spekulišu o tome šta [...]

Istorija kelvina2019-02-21T08:00:42+00:00

Redefinicija kelvina

2019-02-21T07:59:53+00:00

Nakon redefinicije, kelvin se više neće definisati preko proizvoljno odabranih referentnih temperatura. Umjesto toga, temperaturu ćemo definisati preko energije molekularnog kretanja. Ovo ćemo uraditi pomoću vrijednosti Bolcmanove konstante k, koja je tačno 1,380 649 × 10-23 kada se izražava u kada se izražava u jedinici džula po kelvinu (J K–1). Jedan džul po kelvinu jednak je jednom kg m2 s–2 K–1, pri čemu su kilogram, metar i sekunda definisani preko h, c i Δν. Dakle, nakon redefinicije, efektivno ćemo mjeriti temperaturu preko energije molekularnog kretanja. Stepen Celzijusa biće vezan za kelvin na isti način na koji je bio i do [...]

Redefinicija kelvina2019-02-21T07:59:53+00:00