Najhladnija temperatura vazduha izmjerena na Zemlji (Antarktik)-89,2 °C
Mržnjenje žive-38,8 °C
Mržnjenje vode ¹0 °C
Atmosfera na površini Zemlje, godišnji prosjek, 1978. godine ²14,1 °C
Atmosfera na površini Zemlje, godišnji prosjek, 2017. godine ²14,9 °C
Najviša temperatura vazduha izmjerena na Zemlji, Fernis Krik, SAD56,7 °C
Klučanje vode ¹100 °C (tačnije 99,974 °C)
Rastopljeni čelikOko 1600 °C
Površina SuncaOko 5500 °C
Središte Zemlje (procjena)Oko 7000 °C
Središte Sunca (procjena)Oko 15 miliona °C

1 Mijenja se u zavisnosti od nadmorske visine, data vrijednost je na nivou mora.
2 Vrijednost za datu godinu.

Većina ljudi koristi stepen Celzijusa (°C) gdje je °C = K – 273,15.