U Zavodu za metrologiju 8. i 9. aprila 2019. održana je treća, ujedno i završna, radionica o CAF sistemu (Common Assessment Framework), odnosno zajedničkom okviru samoprocjene.

U Zavodu za metrologiju u okviru CAF sistema formiran je tim za samoprocjenu („self-assesment“ tim) sastavljen od predstavnika svih nivoa zaposlenih uključujući i visoki rukovodni kadar.

Na osnovu Izvještaja o samoprocjeni, na trećoj CAF radionici, analizirana je lista predloženih akcija za unapređenje. S tim u vezi, kreirana je Lista akcija, koje se mogu implementirati lako, brzo i uz niske troškove, takozvana Lista Quick Wins. Osim toga, glavna aktivnost CAF radionice odnosila se i na kreiranje akcionog plana Zavoda za metrologiju.

Od predloženih akcija, izabrane su prioritetne i za svaku je postavljen takozvani opšti cilj aktivnosti, razrađen kroz pojedinačne korake za implementaciju. Određen je rok realizacije, trajanje, kao i menadžeri projekta. Planirano je da se definisane akcije primjenjuju u naredne dvije godine u funkciji unapređenja rada Zavoda za metrologiju.

Obuka za službenike Zavoda za metrologiju o CAF sistemu organizovana je u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (RESPA) i Centrom za istraživanja u oblasti javne uprave (KDZ) iz Austrije. Predavači na radionici bili su Philip Parzer iz Centra za istraživanja u oblasti javne uprave (KDZ), kao i Goran Paštrović i Slaven Bukarica iz Regionalne škole za javnu upravu.

Zavod za metrologiju prva je institucija državne uprave u Crnoj Gori u kojoj će biti implementiran CAF sistem koji je pokretač za proces poboljšanja unutar organizacionog sistema organa.