U cilju poboljšanja kvaliteta usluga u Zavodu za metrologiju uspostavljena je Laboratorija za ovjeravanje etilometara, odnosno aparata za utvrđivanje prisustva alkohola u organizmu.

U novoj laboratoriji Zavoda za metrologiju trenutno se obavlja redovna provjera ispravnosti, odnosno ovjeravanje, oko 190 etilometara koje posjeduje Uprava policije. Ovjeravanjem etilometara garantuje se tačnost rezultata koje očitavaju, što doprinosi sigurnijoj provjeri učesnika u saobraćaju.

Ovjeravanje etilometara ima izuzetnu važnost za bezbjednost, jer omogućava dobijanje tačnih i preciznih podataka tokom kontrola u saobraćaju koje sprovodi Uprava policije. Ovjeravanje podrazumjeva provjeru usklađenosti sa propisanim metrološkim zahtjevima i zakonskim procedurama koje obuhvataju pregled i žigosanje etilometara.

Etilometri, poznatiji i kao alkometri ili alkotesteri, su uređaji koji prikazuju masenu koncentraciju alkohola u izdahu ispitanika unutar propisanih granica. Shodno Uredbi o zakonskim mjerilima za koja je obavezno ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila, etilometri se ovjeravaju jednom godišnje, osim u slučajevima kada proizvođač uređaja zahtjeva provjeru metroloških karakteristika svakih šest mjeseci.

Osim u oblasti bezbjednosti saobraćaja etilometri se koriste u funkciji zaštite imovine, životne sredine, prirodnih resursa, zaštite na radu i zaštite od nezgoda. Shodno tome, u Zavodu za metrologiju redovno ovjeravanje etilometara obavlja više crnogorskih kompanija kao što su: 13. jul – Plantaže, Montenegro Airlines, Crnogorski Elektrodistributivni Sistem, Kombinat aluminijuma, Željeznička infrastruktura i Željeznički prevoz Crne Gore, Crnagoraput, Glavni grad Podgorica Služba zaštite, “H.G. Montenegro stars” – Hotel Montenegro Bečići, Čistoća d. o. o. iz Pljevalja, “OKI CO” d. o. o. iz Danilovgrada, AD PORT OF ADRIA Luka Bar, DAIDO METAL iz Kotora, MESSER TEHNOGAS iz Petrovca, Komunalne usluge d. o. o., MONTECARGO a.d. i URION d.o.o. iz Podgorice.

U cilju povećanja bezbjednosti u saobraćaju u Zavodu za metrologiju već pet godina se obavlja i ovjeravanje mjerila brzine vozila u pokretu, poznatijih kao radari.

Radi unaprijeđenja usluga i ispunjavanja propisa u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbjednosti, u Zavodu za metrologiju uspostavljena je i Laboratorija za jonizujuća zračenja. Planirano je da predstavnici Akreditacionog tijela Crne Gore i Hrvatske akreditacijske agencije početkom decembra utvrde kompetentnost Zavoda za metrologiju za obavljanje kalibracija i uređaja za mjerenje koncentracije radona u vazduhu. Tačna i pouzdana mjerenja koncentracije radona u vazduhu zahtijevaju adekvatne i kalibrisane uređaje, naročito kada se ima u vidu da se raspadanjem radona u vazduhu formiraju radioaktivne čestice. Laboratorija za jonizujuća zračenja uspostavljena je u okviru projekta pod nazivom „Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona.“