U Zavodu za metrologiju održana je obuka za oblast vremena i frekvencije koju je vodio predstavnik Slovenačkog instituta za kvalitet i mjere Borut Pinter. Obuku su pohađali zaposleni u Laboratoriji za električne veličine i Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju.

U prvom dijelu obuke službenicima su predstavljene osnove metrologije vremena i frekvencije kao i načini mjerenja pomenutih veličina.

Tokom drugog dijela detaljno su objašnjene procedure koje se koriste za postupak mjerenja vremenskog intervala i frekvencije, kao i kalibracija uređaja iz te oblasti. Službenici su upoznati i sa načinom korišćenja opreme i detaljno im je predstavljena upotreba određenih softvera koji se koriste u oblasti vremena i frekvencije.

Obuka je održana od 4. do 7. decembra 2018. godine.