Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić i pomoćnik direktorice Goran Vukoslavović učestvovali su na Tehničkom komitetu za kvalitet Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET TC-Q), koji je od 28. do 30. marta 2023. održan u Bernu u Švajcarskoj. Tom prilikom, pomoćnik direktorice i menadžer kvaliteta Goran Vukoslavović uspješno je predstavio i odbranio sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) Zavoda za metrologiju uspostavljen prema zahtjevima standarda EN ISO/IEC 17025.

Kvalitetno predstavljanje sistema menadžmenta kvalitetom prema navedenom standardu na EURAMET Tehničkom komitetu za kvalitet jedna je od obaveza svih Nacionalnih metroloških instituta (NMI), kao i ovlašćenih instituta (DI) koji sa zahtijevanim nivoom tačnosti prenose mjerne jedinice u određenoj oblasti. Predstavljanje, odnosno reevaluaciju sistema kvalitetom, pojedinačan NMI/DI obavlja svake pete godine i neophodan je uslov i potvrda kompetencija prilikom objavljivanja najboljih mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (KCDB BIPM).

Sistem menadžmenta kvalitetom Zavoda za metrologiju je nakon predstavljanja prihvaćen bez dodatnih zahtjeva i pojašnjenja, a svi predstavnici NMI/DI u navedenom Tehničkom komitetu nakon predstavljanja imaju pravo na postavljanje pitanja.

Osim toga, Nacionalni metrološki instituti koji učestvuju u CIPM MRA Aranžmanu o međusobnom priznavanju uvjerenja o kalibraciji imaju obavezu da upravljaju sistemom menadžmenta kvalitetom kako bi podržali svoje kalibracione aktivnosti prema navedenom aranžmanu.

Sastanku Tehničkog komiteta za kvalitet u Bernu pratilo je  60 učesnika, dok je oko 20 predstavnika NMI/DI sastanak pratilo online. Osim Crne Gore predstavljanja sistema menadžmenta kvalitetom imali su i instituti iz Francuske, Portugala, Švajcarske, Austrije, Španije i Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je predstavljen i novi program Evropskog partnerstva u metrologiji koji je počeo 31. marta 2022., kao i strategija razvoja EURAMET-a do 2030. sa glavnim ciljevima koji podrazumijevaju angažovanje krajnjih korisnika usluga, kooperaciju i podizanje infrastrukture kvaliteta na viši nivo.