Predstavnica Zavoda za metrologiju Naina Čuturić-Knežević i studentkinja Fakulteta za državne i evropske studije, koja obavlja praksu u Zavodu, Danijela Radević prisustvovale su treningu pod nazivom „Master in EU funds and project leadership“ kojeg je organizovala Evropska trening akademija (ETA) i Evropska konsultantska grupa (EACON).

Trening se odvijao kroz  individualni pristup svakom polazniku u cilju približavanja ciljeva EU fondova, njihovih karakteristika i značaja za organizaciju koja teži korišćenju sredstava iz tih fondova. Takođe, akcenat je stavljen na razvijanje vještina upravljanja timom, njegovim radom i motivacijom.

Poseban akcenat stavljen je na karakteristike i načine učešća u programima Horizont 2020, ERASMUS+, COSME i IPA.

Trening je obuhvatao više cjelina kao što su: analiza politika Evropske unije i analiza stakeholdera, EU fondovi i njihovo programiranje, lobiranje, dizajn projekta i pisanje projektne prijave, projekt menadžment, adaptivno liderstvo i pisanje projektnog prijedloga.

Trening je održan od 19. do 25. avgusta 2018. u Ulcinju.