Predstavnici Zavoda za metrologiju, tokom septembra i oktobra 2022., pratili su Tehničke komitete za masu i za dužinu.

Predstavnici Laboratorije za masu Tamara Bošković Begenišić i Budimir Vidaković prisustvovali su online sastanku Tehničkog komiteta za masu i srodne veličine (EURAMET TC M) koji je od 5. do 8. septembra 2022. održan u organizaciji švedskog metrološkog instituta RISE (Research Institute of Sweden). Sastanak je vodio predsjedavajući Tehničkog komiteta za masu Zoltan Zelenka, a prezentovane su aktivnosti potkomiteta za pritisak, masu, silu, gustinu i tvrdoću.

Predstavljeni su i rezultati aktivnih i završenih međulaboratorijskih poređenja, projekat izrade vodiča za kalibraciju vaga sa automatskim funkcionisanjem, kao i predlozi za nove projekte Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET). Više riječi bilo je i o primjeni Kibble vage i potrebnoj saradnji nacionalnih metroloških instituta u istraživačkim projektima.

Predstavnik Laboratorije za dužinu Tomo Božović prisustvovao je, takođe online sastanku Tehničkog komiteta za dužinu Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET TC L) kojeg je 12. i 13. oktobra 2022. organizovao britanski nacionalni metrološki institut (NPL).

U radu Tehničkog komiteta za dužinu učestvovalo je oko 50 predstavnika nacionalnih metroloških instituta, a predstavljeni su rezultati završenih i stepen realizacije aktivnih projekata Konsultativnog komiteta za dužinu (CCL) i ključnih međulaboratorijskih poređenja.

Više riječi bilo je i o statusima objavljenih najboljih mjernih i kalibracionih mogućnosti (CMC) u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM-KCDB), kao i o aktuelnim EMPIR projektima i Evropskoj metrološkoj mreži.