Predstavnica Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović prisustvovala je sastanku 13. Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam koji je 8. i 9. oktobra 2019. održan u rumunskom nacionalnom metrološkom institutu (INM-RO) u Bukureštu.

Na sastanku je bilo riječi o uticaju redefinicije Međunarodnog sistema jedinica (SI) na rezultate mjerenja, kao i o promotivnim aktivnostima nacionalnih metroloških instituta u vezi  sa promocijom SI redefinicije (obuke, prezentacije, promotivni materijal).

Predstavnici više evropskih nacionalnih metroloških instituta prezentovali su nove razvojne projekte u okviru  Evropske metrološke mreže (EMN). Predstvaljeni su sledeći projekti:

  • DC i Kvantna Metrologija (Antti Manninen, MIKES, Finska);
  • Niska frekvencija (Damir Ilić, HMI/FER-PEL, Hrvatska);
  • Radio-frekvencija i mikrotalasi (Daniel S.);
  • Električna snaga i energija (Paul Wright, NPL, UK);
  • Evropske metrološke mreže-Kvantna tehnologija (Antti Manninen, MIKES, Finska);
  • Evropske metrološke mreže-Pametne mreže (Helko E. van den Brom, IEEE, Holandija).

Profesorica Mihaela Albu sa Politehničkog univerziteta u Bukureštu (UPB) održala je prezentaciju o mjerenjima za pametne mreže, a više riječi bilo je i o aktivnostima koje se odnose na digitalizaciju nacionalnih metroloških instituta Švajcarske (METAS), Velike Britanije (NPL) i Njemačke (PTB).

Na sastanku Tehničkog komiteta za elektricitet i magnetizam predstavljeni su i aktuelni projekti međulaboratorijskih poređenja, kao i predlozi za nova poređenja. Rezultati projekta “EURAMET Project 1341” u kojem je 2015. učestvovala i  Laboratorija za električne veličine Zavoda za metrologiju biće objavljeni do kraja 2019.

Za učesnike Tehničkog komiteta organizovana je i posjeta rumunskim nacionalnim kalibracionim laboratorijama za: DC napon, visoki napon, induktivnost i kapacitivnost, temperaturu, masu, vrijeme i frekvenciju.

Naredni Tehnički komitet za elektricitet i magnetizam biće održan u oktobru 2020. u Bugarskoj.