U okviru EU projekta IPA 2014 Alignment and Implementation of the EU Internal Market Acquis Service Contract No. CFCU/MNE/060, organizovana je studijska posjeta Češkom institutu za kontrolu predmeta od dragocjenih metala (Czech Assay Office) i Češkom metrološkom institutu (ČMI) u kojoj su učestvovali službenici Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović, Zoran Ćetković, Milena Raonić i Naina Čuturić Knežević, kao i službenica Ministarstva ekonomije Ana Martinović.

U Češkom institutu za dragocjene metale službenicima Zavoda za metrologiju i Ministarstva ekonomije predstavljane su nadležnosti, aktivnosti, infrastruktura i statistički podaci te ustanove, a sa njima su razgovarali direktorica instituta Jana Davidkov, službenik za međunarodnu saradnju Martin Novotny i službenica za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala Blanka Štajerova.

U Češkom metrološkom institutu u Brnu održane su prezentacije menadžera kvaliteta Jaroslava Muche kao i službenika zaduženih za Laboratoriju za električne veličine, kao i službenika iz Laboratorije za zapreminu i protok kada je posebno predstavljena pravna i tehnička regulativa u vezi mjerila koja su tretirana MID direktivom.

ČMI eksperti Jaroslav Synac i Ivan Kriz prezentovali su pravne i tehničke osnove ocjene usaglašenosti mjerila toplotne energije, sprava za mjerenje tečnih goriva i tečnog naftnog gasa, mjernih sistema za tečnosti koje nijesu voda, kao i vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.

U Češkom metrološkom institutu predstavnici Zavoda za metrologiju imali su priliku i da obiđu  Laboratoriju za zapreminu i Laboratoriju za protok.

Studijska posjeta Češkoj organizovana je u periodu od 3. do 7. juna 2019.