Studenti Fakulteta za državne i evropske studije (FDES) Nela Čađenović i Nikola Martinović počeli su sa obavljanjem dvomjesečne prakse u Zavodu za metrologiju.

U sklopu prakse studentima je pružena mogućnost sticanja širokog dijapazona praktičnih znanja, koja im zajedno sa teorijskim, stečenim na Fakultetu za državne i evropske studije, omogućavaju bolje pozicioniranje na tržištu rada.

Za vrijeme trajanja prakse, Nela i Nikola će biti upoznati sa propisima koji se primjenjuju u sklopu realizacije poslova iz djelatnosti Zavoda za metrologiju. Osim toga, biće u prilici da vide kako funkcioniše kancelarijsko poslovanje u Zavodu, kao i da sagledaju važnost implementacije sistema menadžmenta kvalitetom u postupku obrade zahtjeva klijenata.

Imaće priliku i da u pisarnici Zavoda za metrologiju evidentiraju zahtjeve i prateće akte i da se upoznaju sa načinom arhiviranja predmeta prvostepenog upravnog postupka.

Studenti će prisustvovati i postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, kao i postupku ovjeravanja zakonskih mjerila.

Studenti će praksu u Zavodu obavljati do kraja juna 2019.