Zavod za metrologiju, nakon uspješno realizovane sertifikacione provjere, dobio je sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, IDT MEST EN ISO 9001:2016, što unapređuje kvalitet poslovanja i pružanja usluga iz nadležnosti Zavoda. Sertifikacionu provjeru obavilo je sertifikaciono tijelo „Management Systems Certification“ d.o.o. iz Beograda.

Uvidom u elektronski dostavljenu dokumentaciju  i sprovođenjem intervjua sa menadžmentom Zavoda za metrologiju, tokom  februara 2021. obavljena je eksterna provjera sistema menadžmenta kvalitetom. Eksternoj provjeri prethodila je i interna ocjenjivačka provjera u januaru 2021.

Stalno poboljšavanje načina rada Zavoda za metrologiju u svim segmentima poslovanja i menadžmenta kvalitetom dovelo je do unapređenja aktivnosti koje su prepoznate kao ključne u metrološkom sistemu, a to su kalibracija etalona/mjerila, ovjeravanje mjerila, odobrenje tipa mjerila, kao i  područje kontrole predmeta od dragocjenih metala. Sertifikacijom su obuhvaćene i sve ostale aktivnosti koje predstavljaju podršku osnovnoj djelatnosti ili su značajne u ostvarivanju međunarodne prepoznatljivosti Zavoda za metrologiju.

Podsjećamo da se proces uspostavljanja i primjene sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025:2011Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje u Zavodu za metrologiju sprovodi od 2014., od kada je prvi put  izvršena akreditacija laboratorija od strane  Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) i  Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG). Akreditacija laboratorija koje obavljaju kalibracije (etaloniranja) ima kontinuitet u dokazivanju kompetentnosti, osposobljenosti, nepristrasnosti i svih drugih zahtjeva koje postavlja ovaj standard, a u toku su pripremne aktivnosti za proces provjere ispunjenosti  zahtjeva laboratorija u skladu sa novim izdanjem standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 od strane pomenutih akreditacionih tijela.

Sertifikat o sertifikaciji

(MNE)

(ENG)