Službenice Zavoda za metrologiju Milena Raonić i Naina Čuturić Knežević prisustvovale su seminaru pod nazivom „Kako upravljati rizicima u laboratoriju, certifikacijskom i inspekcijskom tijelu“ kojeg je 29. marta 2018. u Zagrebu organizovalo udruženje hrvatskih laboratorija CROLAB.

Cilj organizovanja seminara bilo je upoznavanje polaznika sa načelima upravljanja rizikom u skladu sa standardom „HRN EN ISO 31000 Upravljanje rizikom – Načela i upute”, kao i savladavanje osnovnih metoda upravljanja rizicima u laboratorijama, inspekcijskim i sertifikacionim tijelima.

Kako su naveli iz CROLAB-a “Upravljanje rizicima nužno je u svakodnevnom radu tijela za ocjenjivanje usklađenosti, u svakodnevnom obavljanju kalibracija, nadzor i sertifikaciju koje nude tržištu, kod sprovođenja politike kvalitete i ostvarivanja ciljeva kvalitete, kod upravljanja preventivnim i popravnim radnjama, a sve u cilju pružanja kvalitetne usluge kupcu i postizanja veće konkurentnosti vlastite kompanije. Upravljanje rizicima posebno je naglašeno u novom standardu HRN EN ISO/IEC 17025:2017”.

Seminar je bio namjenjen menadžerima i predstavnicima za kvalitet, internim ocjenjivačima i osoblju medicinskih i kalibracionih laboratorija i organizatora ispitivanja sposobnosti (HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 15189, HRN EN ISO/IEC 17043), menadžerima i predstavnicima za kvalitet, internim ocjenjivačima i osoblju inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020), menadžerima i predstavnicima za kvalitet, internim ocjenjivačima i osoblju sertifikacionih tijela (QMS, EMS,…) i za osoblje (HRN EN ISO/IEC 1702-1, HRN EN ISO/IEC 17065, HRN EN ISO/IEC 17024), kao i menadžerima i predstavnicima za kvalitet, internim ocjenjivačima i osoblju verifikacionog tijela za gasove iz staklenih bašta (HRN EN ISO/IEC 14065).