Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković prisustvovao je seminaru na kojem je predstavljen Akt o procjeni malih i srednjih preduzeća (SME) 2019. za Zapadni Balkan i Tursku (SME Policy Index 2019: Western Balkans and Turkey).

Na seminaru su predstavljeni rezultati do kojih se došlo u prethodnom periodu, uz zaključak da je Crna Gora lider u regionu u pogledu razvoja malih i srednjih preduzeća koji doprinose razvoju privrede i ekonomije. Kao najznačajniji prostor za unapređenje predstavljena je potreba donošenja prateće legislative i strateških dokumenata.

Seminar je održan u Podgorici 20. septembra 2019. uz podršku Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.