Službenici Zavoda za metrologiju Gordana Pješčić i Vladan Jestrović pohađali su dvodnevnu obuku u organizaciji Evropske komisije i Ministarstva nauke o pripremi projekata za EU program za istraživanje i inovacije Horizont 2020.

Seminar je otvorila ministarka nauke dr Sanja Damjanović koja je tom prilikom istakla da je nekoliko elemenata od presudne važnosti za ostvarivanje rezultata u programu poput Horizonta 2020, a to su kvalitetne ideje, dobre međunarodne mreže i vještine pisanja jasnih i kvalitetnih projekata.

Cilj organizovanja seminara bilo je sticanje znanja i vještine radi uspješnijeg pristupa fondovima iz programa Horizont 2020.

Polaznici obuke imali su priliku da se upozanju sa: načinom pripreme predloga projekta i njegovim podnošenjem, usklađivanjem projektne ideje, identifikovanjem pogodnih otvorenih poziva i konkursa. Više riječi bilo je i o tome kako pronaći partnera za projekte, kriterijumima po kojima se svaki projekat ocjenjuje, kao i standardima koje bi trebalo projekat da ispuni.

Voditelji seminara bili su projektni menadžeri iz Austrije Elke Dall i Philipp Brugner. U dijelu koji se odnosio na dobre primjere iz Crne Gore projekte su predstavili prof. dr Lidija Injac Stevović i prof. dr Milan Marković. Nacionalna koordinatorka za H2020 u Ministarstvu nauke Branka Žižić predstavila je i sistem nacionalnih kontakt osoba u Crnoj Gori.

Seminar je organizovan 8. i 9. novembra u Podgorici.