Službenice  Zavoda za metrologiju Jovana Vukoslavović, Dragana Vidaković i Gordana Pješčić prisustvovale su seminaru pod nazivom „Etički kodeks“ koji je  11. juna 2019. održan u Upravi za kadrove u Podgorici.

Na seminaru je predstavljen Etički kodeks državnih službenika i namještenika, kao i  elementi  etike, pravila ponašanja i etički standardi.

Više riječi bilo je i o vještini komunikacije sa strankama, međusobnim odnosima službenika i etičkim pravima. Predstavljena je i tema pod nazivom „Rukovodilac kao model za identifikaciju zaposlenima“.

Praktična vježba  odnosila se na učenje  poslovnog bontona.

Seminar je vodila psihološkinja Radmila Stupar Đurišić.