Pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Goran Vukoslavović prisustvovao je sastanku radne grupe Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) za jačanje kapaciteta (BOD-WGCB) koji je 11. i 12. oktobra 2022. održan u Talinu u Estoniji.

Cilj BOD radne grupe za jačanje kapaciteta je podržavanje vizije koherentne, efikasne, održive i integrisane evropske metrološke mreže, kao i ostvarivanje pomoći svim članicama EURAMET-a u razvoju nacionalne metrološke infrastrukture.

Na sastanku je naglašeno da EURAMET ima novu strategiju razvoja do 2030. koja podrazumjeva prilagođavanje osnovnim ciljevima evropske politike, realizovanjem projekata iz oblasti zdravstva i digitalizacije, kao i kroz „Green Deal” projekte.  Naglašena je potreba intezivne saradnje sa predstavnicima tijela Evropske komisije, kao i rad u Tehničkim komitetima i Evropskoj metrološkoj mreži kao glavnim nosiocima razvoja metrološke infrastrukture.

U okviru novog evropskog metrološkog programa, kako je istaknuto na sastanku, narednih godina predviđeni su projektni pozivi za sledeće oblasti:

  • 2023 Fundamental, Industry, RPT, Normative;
  • 2024 Digital Transformation, Green Deal, Normative, RPT;
  • 2025 Health, Integrated European Metrology, Normative, RPT;
  • 2026 Fundamental, Industry, Normative;
  • 2027 Green Deal, Digital transformation.

Predstavljena je i e-learning platforma Međunarodnog biroa za tegove i mjere (BIPM), kao i projekti digitalne transformacije u okviru EURAMET-ovog Tehničkog komiteta za interdisciplinarnu metrologiju (TC-IM).

U sklopu jačanja kapaciteta nacionalnih metroloških instituta za 2023. predviđena je realizacija obuka iz oblasti pritiska, dimenzionalnih mjerenja, mase i dinamičkih mjerenja zapremine, kao i dvije „Ljetnje škole”: za termalnu metrologiju i za oblast protoka i zapremine.