Predstavnice Zavoda za metrologiju Milena Raonić i Naina Čuturić Knežević prisustvovale su godišnjem sastanku Bečke konvencije za slobodnu trgovinu  predmetima od dragocjenih metala koji se 14. marta 2019. održao u Ljubljani u Sloveniji.

Bečka konvencija je međunarodni  ugovor o prekograničnoj trgovini predmetima od dragocjenih metala. Na teritoriji članica potpisnica konvencije, postiže se slobodno kretanje predmeta od dragocjenih metala označenih Common Control Mark (CCM) zajedničkim kontrolnim žigom. Države potpisnice Bečke konvencije dozvoljavaju uvoz predmeta od dragocjenih metala žigosanih CCM žigom bez ponovnog ispitivanja. U državama koje nisu članice Bečke konvencije, CCM zajednički kontrolni žig, prepoznaje se kao pouzdana oznaka kvaliteta predmeta od dragocjenih metala.

Bečku konvenciju potpisale su 1972.  države članice Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA): Austrija, Finska, Norveška, Portugal, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija i stupila je snagu 1975. Bečku konvenciju čine i predstavnici Hrvatske, Kipra, Češke, Danske, Mađarske, Irske, Izraela, Letonija, Litvanije, Holandije, Poljske, Slovačke i Slovenije. Još četiri države: Italija, Srbija, Šri Lanka i Ukrajina su u procesu pristupanja Bečkoj konvenciji.

Zavod za metrologiju će uskoro pripremiti pismo namjere za pristupanje Bečkoj konvenciji, jer Crna Gora još nije članica Konvencije.

Organizator održavanje Bečke konvencije je Stalni Komitet kojeg čine predstavnici država potpisnica Konvencije.

Naredni sastanak Bečke konvencije biće održan u septembru 2019. u Tel Avivu u Izraelu.