Pomoćnik direktorice i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila u Zavodu za metrologiju Zoran Ćetković boravio je u radnoj posjeti Italijanskom nacionalnom institutu za osiguranje od povreda na radu (INAIL), koja je 11. aprila 2019. obavljena u Rimu u Italiji.

Posjeta INAIL-u predstavnika Zavoda za metrologiju Zorana Ćetkovića, organizovana je na poziv crnogorskog Ministarstva rada i socijalnog staranja.

INAIL je vodeća institucija u Italiji, kao i jedna od najuspješnijih u Evropskoj uniji, u stvaranju održivog sistema zaštite i zdravlja na radu. Prioritetne aktivnosti INAIL-a su u oblasti zaštite zaposlenih, koji obavljaju poslove sa posebnim uslovima rada i povećanim rizikom, olakšavanje povratka na posao nakon povrede na radu, rehabilitacija povređenih i adekvatan povratak u sektor rada, održavanje, unapređenje i istraživanja u oblasti izrade proteza, kao i dostupnost call centra za zaposlena lica sa invaliditetom. Pored navedenih nadležnosti, INAIL se bavi i osiguranjem zaposlenih, koje je u Italiji obavezno za sve zaposlene sa povećanim rizikom od povreda i narušavanja zdravlja.

Budžet INAIL-a za 2017. godinu, za oblast zaštite i zdravlja na radu, iznosio je 1,8 milijardi eura. Velika ulaganja INAIL ima i u oblasti izrade i usavršavanja proteza za lica koja su ostala bez tjelesnih ekstremiteta i shodno tome prati savremene trendove razvoja robotike.

INAIL je aktivno uključen u rad regionalnih i međunarodnih organizacija iz oblasti zdravlja i zaštite na radu (EU OSHA, WHO, ICOH, CIS) i notifikaciono je tijelo u Evropskoj uniji za direktive iz oblasti zaštite zdravlja i povreda na radu.