Službenice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović prisustvovale su radionici o radio frekventnim i mikro talasima pod nazivom „15RPT01 RFMICROWAVE Training and Workshop” koja je od 4. do 6. marta 2019. održana u Nacionalnom metrološkom institutu TUBITAK UME, u Gebze-u u Turskoj. Radionicu je organizovao Evropski metrološki program za razvoj i inovacije (EMPIR).

Na radionici su održane prezentacije o mjerenju radio frekventnih talasa i mikrotalasne snage, S parametara, kalibracionog faktora i procjeni mjerne nesigurnosti. Predstavljen je i standard za kompetentnost laboratorija: ISO/IEC 17025, kao i analiza koeficijenta refleksije mikrotalasnog izvora. Organizovan je i obilazak laboratorije za RF i mikrotalasna mjerenja gdje je održan i praktični dio treninga koji se odnosio na mjerenje S parametara i mikrotalasne snage.

Tokom trodnevne radionice više riječi je bilo i o EMC (elektromagnetna kompatibilnost) testiranju. Prezentovane su i o opšte informacije o međunarodnim EMC ispitnim standardima i opštim zahtjevima za komercijalne EMC ispitne laboratorije. U EMC laboratoriji sprovedeno je testiranje otpornosti uz pomoć CDN na DUT-u, kao i testiranje emisije upotrebom LISN-a na DUT-u.

Radionica i trening organizovani su u okviru projekta „15RPT01 RFMICROWAVE”, koji se u okviru EMPIR-a realizuje od 2016.