Predstavnica Zavoda za metrologiju Alina Musić i studentkinja Fakulteta za državne i evropske studije, koja obavlja praksu u Zavodu, Danijela Radević prisustvovale su radionici o projektnom upravljanju pod nazivom „Priprema prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020“.

Cilj radionice je bio upoznavanje učesnika sa elementima i tehnikama potrebnim za kvalitetnu pripremu projektnog prijedloga za pozive Prekograničnog programa Srbija – Crna Gora.

Poseban akcenat je stavljen na formiranje takozvane matrice logičkog okvira. Nakon detaljnog objašnjenja tog postupka, učesnici radionice imali su zadatak da sami formiraju navedenu matricu.

Takođe, detaljno je objašnjena struktura aplikacione forme, priprema budžeta, evaluacija i sprovođenje projekta.

Radionicu je organizovao Zajednički tehnički sekretarijat Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 17. i 18. oktobra 2018. u Nikšiću.