U organizaciji Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC e.V.) 23. novembra 2022. održan je online seminar na temu izazova u primjeni MID i NAWI kojeg je pratio pomoćnik direktorice Zoran Ćetković.

Osnovne teme seminara bile su perspektiva zakonske metrologije sa gledišta Evropske komisije, pozicija MID i NAWI direktive, kao i mišljenja predstavnika industrije mjernih uređaja.

Razmatrane su i teme koje su se odnosile na mjerne uređaje u digitalnoj transformaciji, društvene izazove u odnosu na zakonsku metrologiju i mogućnosti za buduću harmonizaciju u toj oblasti. Osnovni izazovi koji su razmatrani su tehnološki razvoj u oblasti mjerenja, digitalna transformacija, različitost odredbi na nacionalnom nivou nakon stavljanja mjerila u upotrebu i tržište, unapređenje povjerenja u rezultate mjerenja, kao i inicijativa za harmonizaciju nacionalnih odredbi koje se odnose na mjerila nakon stavljanja na tržište i upotrebu. Shodno navedenom, iz Evropske komisije je navedeno da trenutno identifikuju probleme, nakon čega će uslijediti analiza proiriteta i potreba za iniciranjem izmjena propisa, odnosno direktiva Evropske unije.

Seminar je pohađalo oko 130 predstavnika nacionalnih metroloških instituta i institucija koje su članovi Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji, zatim predstavnik Evropske komisije iz EuCom DG Grow, kao i pojedini predstavnici proizvođača mjernih uređaja, odnosno industrije mjernih uređaja.