Menadžer kvaliteta u Zavodu za metrologiju Goran Vukoslavović na sjednici Tehničkog komiteta za kvalitet održanoj u Parizu 18. i 19. aprila 2018. predstavio je organizacionu strukturu Zavoda za metrologiju, razvoj nacionalnih kalibracionih laboratorija, dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom, rad Odbora za kvalitet, statističke podatke o kalibraciji mjerila i etalona, kao i planove za naredni period.

Članovi Tehničkog komiteta za kvalitet jednoglasno su prihvatili Izvještaj o implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom i prezentaciju sistema i potvrdili povjerenje u uspostavljeni sistem.

U skladu sa pravilima Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET), nakon isteka pet godina od prvog predstavljanja sistema kvaliteta na Tehničkom komitetu za kvalitet, predstavnici nacionalnih metroloških instituta pripremaju izvještaj i prezentaciju funkcionisanja sistema u tom periodu.

Sistem kvaliteta koji je uspostavljen u Zavodu za metrologiju prvi put je predstavljen i prihvaćen 2013. godine.