Na osnovu rezultata druge nadzorne provjere usaglašenosti sistema menadžmenta sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015) predstavnici sertifikacionog tijela „Management Systems Certification“ d.o.o. iz Beograda donijeli su odluku o potvrđivanju važenja sertifikata Zavoda za metrologiju broj MS2001921.00.

Sertifikati su izdati sa rokom važenja do 17. marta 2024.

Tokom dvodnevnog nadzora, koji je u Zavodu za metrologiju obavljen 9. i 13. marta 2023., provjeravana je usaglašenost dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015), kao i primjena projektovane dokumentacije. Istovremeno provjerena je efektivnost i ispunjenje politike kvaliteta u odnosu na ciljeve sistema menadžmenta kvalitetom, kao i usaglašenost organizacije sa primjenjivim zahtjevima. Sertifikacijom su obuhvaćene i sve ostale aktivnosti koje predstavljaju podršku osnovnoj djelatnosti ili su značajne u ostvarivanju međunarodne prepoznatljivosti Zavoda za metrologiju.

Podsjećamo da je u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja i pružanja usluga iz svoje nadležnosti Zavod za metrologiju u martu 2021. dobio sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016 u oblasti kalibracija mjerila/etalona, ovjeravanja mjerila, kontrole predmeta od dragocjenih metala, kao i odobrenja tipa mjerila.