Studenti druge godine Elektrotehničkog fakulteta, smjer Elektronika, telekomunikacije i računari, kao i sa studijskog programa Energetika i automatika, posjetili su 17. i 18. aprila 2018. Zavod za metrologiju.

Studentima ETF-a predstavljane su djelatnosti Zavoda za metrologiju, kao i predstojeće promjene definicija Međunarodnog sistema jedinica (SI).

Studenti su posjetili nacionalne kalibracione laboratorije za oblast metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, električnih veličina, zampremine, kao i vremena i frekvencije. U Laboratoriji za električnu snagu predstavljen je segment postupka ovjeravanja brojila električne energije.

Laboratorije Zavoda za metrologiju posjetilo je oko 60 studenata studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari i oko 70 studenata sa smjera Energetika i automatika.

Posjeta studenata ETF-a obavljena je u okviru predviđene prakse iz predmeta Električna mjerenja.

Sporazum o saradnji Zavoda za metrologiju i Elektrotehničkog fakulteta potpisan je u aprilu 2017. i studenti tog fakulteta već dvije godine, imaju priliku da posjećuju nacionalne kalibracione laboratorije Zavoda za metrologiju.