Od danas, kada se u više od 80 država svijeta obilježava Svjetski dan metrologije, kilogram više neće biti definisan preko fizičkog predmeta. Nova definicija kilograma zasniva se na Plankovoj konstanti, vrijednosti koja je inherentno stabilna i može se provjeriti bilo gdje i u svakom trenutku. Vrijednost jedinice neće biti promijenjena i redefinicija će obezbijediti da ostane pouzdana, što će omogućiti preciznije mjerenje mase u budućnosti.

Još 1875. odlučeno je da kilogram bude definisan preko cilindra, napravljenog od platine i iridijuma, poznatog kao Međunarodni prototip kilograma (IPK). Taj metalni prototip napravljen je 1889. i od tada se sa visokim stepenom bezbjednosti čuva u trezoru Međunarodnog biroa za tegove i mjere u Parizu, u Francuskoj.

Iako je IPK bio dovoljno tačan za mnoge svrhe, zahtjevi nauke su se vremenom povećavali u pogledu tačnosti, naročito kada su u pitanju male mase, kao što su molekuli ljekova u naučnim istraživanjima iz oblasti farmacije. Štaviše, fizički artefakt kao što je IPK može biti podložan oštećenjima i osjetljiv na promjene ambijentalnih uslova, poput temperature.

U novembru prošle godine, naučnici koji se bave mjerenjima iz cijelog svijeta, okupili su se u Međunarodnom birou za tegove i mjere u Parizu, kako bi glasali za redefiniciju Međunarodnog sistema jedinica (SI), prije svega za redefiniciju kilograma. Dakle, nova definicija kilograma stupa na snagu danas 20. maja 2019.

Redefinicija je rezultat dugogodišnjih istraživanja u različitim disciplinama. Nove tehnologije, kao što je Kibl vaga, instrument koji se koristi za mjerenje Plankove konstante, uveliko su doprinijele redefiniciji.

Promjene će nastupiti za četiri od sedam definicija osnovnih SI jedinica (kilogram, amper, kelvin i mol). Nove definicije biće zasnovane na fiksnim brojčanim vrijednostima Plankove konstante (h), elementarnog naelektrisanja (e), Bolcmanove konstante (kB) i Avogadrove konstante (NA).

Te promjene neće uticati na održavanje kontinuiteta praktične upotrebe jedinica. Međutim, baš kao što je redefinisanje sekunde i metra doprinijelo uspostavljanju GPS navigacije, očekuje se da će i redefinisani SI vremenom omogućiti stvaranje novih tehnologija.