U Zavodu za metrologiju od 5. do 7. marta 2018. održana je obuka na kojoj je predstavljen standard ISO/IEC 17025:2017 – Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

Obuka je održana za službenike Zavoda za metrologiju koji imaju znanja u oblasti rada laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, kao i sa iskustvom u oblasti akreditacije laboratorija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 17025.

Na obuci su predstavljene glavne izmjene koje donosi novo izdanje standarda ISO/IEC 17025 koji je ažuriran 1. decembra 2017.

Obuka je bila usmjerena na upoznavanje sa opštim zahtjevima standarda i zahtjevima za sistem menadžmenta kvalitetom, a dio obuke odnosio se i na tehnička znanja u domenu ispitivanja i etaloniranja. Poseban dio obuke odnosio se na sticanje osnovnih znanja i vještina za izvođenje internih provjera, kao jednog od zahtjeva kako standarda ISO/IEC 17025:2017, tako i svih standarda za sisteme menadžmenta, kao što je, na primjer ISO 9001.

Obuku u Zavodu za metrologiju održala je MSc Danka Knežević koja je vodeći provjeravač ISO 9001, ISO 14001, OHSAA 18001 i rukovodilac kvaliteta u kontrolnom tijelu i menadžer sertifikacije u sertifikacionom tijelu, kao i Jelena Babić Pantelić rukovodilac Odsjeka za električne veličine Direkcije za mere i dragocjene metale i vodeći ocjenjivač Akreditacionog tela Srbije za ISO/IEC 17025.